Fast forward je kennis over taal!

Docenten, studenten en onderzoekers. TAAL, GEWOON DOEN! is een website waarop wetenschappelijke achtergrondinformatie en lesmateriaal behorend bij de podcast staat en uitgewisseld kan worden. Op deze manier geven we (toekomstige) docenten meer slagkracht en dragen we bij aan nóg beter en aantrekkelijker talenonderwijs. 

favicon TAAL, gewoon doen!

TAAL SPREKEN LEZEN LUISTEREN SCHRIJVEN GEWOON DOEN!

Marrit van de Guchte en Eline van Batenburg zijn het gezicht van Taal, gewoon doen! Zij zijn allebei taaldocent, docentopleider én onderzoeker op het gebied van moderne vreemdetalenonderwijs. Hun missie is om in alles wat zij doen, bij te dragen aan het nóg leuker en beter maken van het talenonderwijs in Nederland. Zij onderzoeken de toepasbaarheid van bestaande en nieuwe ideeën over taalonderwijs, maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor docenten en studenten en ontwikkelen samen met docenten en studenten nieuwe lesideeën. Op dit moment zijn zij bezig met het Doeltaal Digitaal project. Dit gaat over het ontwerpen en inzetten van digitale taaltaken om leerlingen te verleiden tot kletsen in de doeltaal. Over deze en andere onderwerpen maken Marrit en Eline de podcast Taal, gewoon doen!

TAAL, GEWOON DOEN!

Dit is dé podcast voor nieuwsgierige docenten moderne vreemde talen. In deze podcast gaan Marrit en Eline op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor de lespraktijk. In elke aflevering bespreken ze een taaldidactisch idee vanuit het perspectief van de docent, de leerling en de onderzoeker. Na het beluisteren van de aflevering heb je weer volop ideeën voor de MVT-les!

Beluister de nieuwste podcast

Door veel te lezen, luisteren, spreken en schrijven met een gericht doel, groeit de taalkennis van leerlingen en worden zij steeds vaardiger in het toepassen van deze kennis in hun communicatie. In de podcast praten we vaak over taken die je direct in de les kunt gebruiken, of die jou wellicht inspiratie geven. Deze (en andere) taken zijn hier terug te vinden. Zij zijn ontworpen door docenten en studenten en hebben hun waarde in de klas bewezen.

Onze visie op taalonderwijs sluit nauw aan bij de uitgangspunten van het alom bekende Europees Referentiekader en van de doelen die nagestreefd worden door de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Deze uitgangspunten lichten we hieronder kort toe.

IS EMOTIE

Emotie speelt een cruciale rol bij het leren van een taal. Goede taken ervaren leerlingen als uitdagend, haalbaar, relevant, nuttig, leuk en sociaal veilig.
MEER LEZEN

OPENT DE WERELD

Een nieuwe taal biedt leerlingen de mogelijkheid om met een andere bril naar de wereld te kijken en biedt op die manier toegang tot andere culturen en culturele uitingen.
MEER LEZEN

IEDEREEN IS MEERTALIG

Alle leerlingen in onze klas zijn meertalig. Soms al van huis uit, soms omdat zij bij ons ons een vreemde taal leren. Meertaligheid is geen obstakel, maar een potentiële kracht.
MEER LEZEN

IS VAN EN VOOR IEDEREEN

Een nieuwe taal leren is voor alle leerlingen even belangrijk en even haalbaar, ongeacht de taal die zij thuis spreken, de taal die zij wensen te leren of hun opleidingsniveau.
MEER LEZEN

IS EEN COMMUNICATIEMIDEL

Ons doel is dat leerlingen in het echte leven met andere sprekers van die taal kunnen communiceren. Dit betekent dat leerlingen de taal vanaf dag één zoveel mogelijk moeten gebruiken.
MEER LEZEN

LEER JE DOOR HEM TE GEBRUIKEN

Ons doel is dat leerlingen de taal zelfstandig leren gebruiken. Dat bereik je door leerlingen ook daadwerkelijk in de doeltaal te laten communiceren. Vandaar dat leerlingen de taal vanaf dag één zoveel mogelijk moeten gebruiken door te schrijven of te spreken.
MEER LEZEN

Er wordt zowel binnen als buiten Nederland veel onderzoek gedaan naar taaldidactiek. Inzichten uit dit didactisch onderzoek kunnen wij gebruiken om ons onderwijs mee te versterken. Bij elke nieuwe podcastaflevering voegen wij een of meerdere interessante publicaties toe die met het onderwerp van die aflevering te maken hebben.

IN THE SPOTLIGHT

Regelmatig zetten wij een artikel, boekhoofdstuk of podcastaflevering in de spotlight. Neem hier vast een kijkje.

EVENTS

Pak je agenda er maar vast bij. Hier vind je de meest interessante taal gerelateerde events voor docenten en onderzoekers.