Er wordt zowel binnen als buiten Nederland veel onderzoek gedaan naar taaldidactiek. Inzichten uit dit didactisch onderzoek kunnen wij gebruiken om ons onderwijs mee te versterken. Bij elke nieuwe podcastaflevering nemen wij een of meerdere interessante publicaties die met het onderwerp van die aflevering te maken hebben. Een overzicht van alle publicaties vind je hier. 

IN DE WETENSCHAP

Search
Generic filters
Alle categorieën
Blog
Handboeken
Podcast
Proefschrift
Vaktijdschriften
Websites
Wetenschappelijke tijdschriften

Durf meer met meertaligheid

Een leeromgeving waarin leerlingen zich tot zelfverzekerde, meertalige sprekers kunnen ontwikkelen vraagt om het erkennen en benutten van al hun talenkennis. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt dat

LEES VERDER >

AIM-didactiek voor het schoolvak Frans

Gelijkaardige artikels. John Daniëls, Arie Hoeflaak, Erik Kwakernaak, Johan Graus, Honderd jaar Levende Talen (1911–2011; Verleden en toekomst van het taalonderwijs , Levende Talen Magazine: Vol 98 (2011) Patrick Rooijackers,

LEES VERDER >

Doing Focus-on-Form

Dit artikel gaat in op de beweegredenen om aandacht te besteden aan form-focused communicatie. De voor- en nadeelen van verschillende didactische opties worden besproken.

LEES VERDER >

Focus on form: A critical review

In het artikel wordt ingegaan op kritiekpunten op form-focused onderwijs,  waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de vraag hoe focus-on-form kan worden toegepast in lessen waar traditionelere benaderingen de norm

LEES VERDER >

Handboek vreemde talen onderwijs

Het Handboek vreemdetalendidactiek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs. In elk hoofdstuk wordt een verband gelegd tussen recente inzichten uit de wetenschap en de dagelijkse lespraktijk.

LEES VERDER >

Teacher Talking Time

In deze Engelstalige podcast praten presentatoren Leonardo Gomez, Mike Landry en Andrew Woodbury (allen docenten Engels) met Marije Michel over de rol van input en grammatica in taakgericht taalonderwijs en

LEES VERDER >

De website Doeltaal Digitaal

Doeltaal Digitaal is een driejarig NRO-project dat is opgezet om het doeltaalgebruik tussen leerlingen te bevorderen. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich in digitale omgevingen gemakkelijker in de doeltaal uiten, omdat de

LEES VERDER >