TAAL gewoon doen! is dé podcast voor nieuwsgierige docenten moderne vreemde talen. In deze podcast gaan Marrit en Eline op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor de lespraktijk. In elke aflevering bespreken ze een taaldidactisch idee vanuit het perspectief van de docent, de leerling en de onderzoeker. Na het beluisteren van de aflevering heb je weer volop ideeën voor de MVT-les!

PODCAST

8

Meer taal, meer taligheid!

Meer dan 50% van onze leerlingen spreekt thuis, naast het Standaard Nederlands, een andere (streek)taal. Meertaligheid in Nederland is dus een feit. Wat kan je als taaldocent doen met meertaligheid in de klas? En hoe speelt het nieuwe examenprogramma in op het thema meertaligheid?
Wetenschapper Catherine van Beuningen legt uit waarom aandacht voor meertaligheid noodzakelijk is voor het welzijn en leren van leerlingen. Hierbij neemt zij één voor één onze zorgen weg. Docent en vakdidactica Annika deelt prachtige voorbeelden uit haar lessen Frans. Zij laat zien hoe je het thema meertaligheid kunt integreren in een vaardigheidsles. Annika’s viertalige leerling Liliana vertelt hoe haar rijke taalrepertoire is ontstaan, hoe zij deze ervaart en hoe de lessen van Annika haar daarbij hielpen.
Kortom, ideeën genoeg voor nieuwe, inspirerende en betekenisvolle taallessen!

 

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Catherine van Beuningen en Daniela Polišenská (2020)

Eline van Batenburg en Liz Dale (2021)

Eline van Batenburg, Liz Dale, Daniela Polišenská, en Catherine van Beuningen (2021)

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

7

Zeg het met woorden! Hoe leer je woordjes in de vreemde taal?

Woordenschat is het vertrekpunt van alle communicatie. Om in de doeltaal te kunnen communiceren, heeft een leerling een behoorlijke woordenschat nodig. Maar hoe krijg je dat als docent voor elkaar? Marrit en Eline praten met onderzoeker Elke Peters, docent Gjalt de Wijs en leerling Anna over het opmerken, verwerken en herhalen van woorden, over online tools als Google Translate en Quizlet, en over woordjes leren door met elkaar te chatten.

 

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

6

Taaltaken die leerlingen raken: leren met hoofd, hart en handen.

Leerlingen leren de vreemde taal het beste als ze deze ook zelf gaan gebruiken. Maar ze gaan de taal pas gebruiken als ze dat ook écht willen. Hoe krijg je het als docent voor elkaar dat leerlingen zich met hoofd, hart en handen in een taak storten? Marrit en Eline praten met onderzoeker Linda Gijsen en docent-in-opleiding Anne Sanders over slimme taken, chatten, de virtuele wereld, avatars en nog veel meer!

 

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Linda Gijssen. (2021)

Proefschrift

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

1

Audio- video- en tekstchat gebruiken in de vreemde taalles

In deze aflevering bespreken Marrit en Eline hoe je leerlingen via audio-, video-, en tekstchat verleidt tot het communiceren in de vreemde taal. Samen met Paul Halma, docent Duits, en de leerlingen Dirkje en Reyer bekijken ze hoe online communicatie spreekplezier verhoogt, spreekangst verlaagt en op die manier bijdraagt aan een betere spreekvaardigheid. Het materiaal van het project doeltaal digitaal is te vinden op taalwijs.nu/doeltaal-digitaal/

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

van de Guchte, M., Halma, P., van Batenburg, E., & van Weijen, D. (2021).

van de Guchte, M. (2020).

In S. Dönzelmann, C. van Beuningen, A. Kaal, & R. de Graaff (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud (pp. 127-138).

De website

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

2

Grammatica leren door te communiceren

Samen met hoogleraar Europese talen en culturen Marije Michel, docenten Engels en Duits, Katja en Moira, en leerling Merijn verkennen we in deze aflevering verschillende manieren om de aandacht van leerlingen op grammaticale vormen te richten tijdens communicatie in de doeltaal.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

van de Guchte, M. (2015)

Doughty, (2001) Cognitive underpinnings of focus on form. In P. Robinson (Ed.),

(pp. 206–257). New York: Cambridge University Press.

Ellis, R. (2016)

Language Teaching Research, 20

Ellis, Rod & Basturkmen, Helen & Loewen, Shawn. (2002)

System, 30, 419-432.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

3

De doeltaal in de klas: hoe lukt het wel?

De doeltaal gebruiken in de klas: hartstikke belangrijk maar beslist niet eenvoudig. Hoe zorg je dat het wél lukt? Wij praten hierover met docent Duits Paul Goossen en opleider/onderzoeker Sebastiaan Dönszelmann.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Gesprek met docent Duits Paul Goosen over doeltaal als voertaal Goossen, P. (2002)

Levende Talen Magazine, 3, 8-12.

Kaal, A. , Dönszelmann, S. , Beishuizen, J. & de Graaff, R. (2019)

Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 3-13

Dönszelmann, S. (2020).

In Dönszelmann, S., Van Beuningen, C., Kaal, A., & De Graaff, R. (red.)

Uitgeverij Coutinho, pp. 71-85. nl | Handboek vreemde talen didactiek | 9789046907641 | Uitgeverij Coutinho

Dönszelmann, S. (2018)

Levende Talen Magazine, 105, Special Issue, 36-39.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

4

De zin en onzin van grammatica-instructie

“Scheur die grammatica maar uit je boek en doe gerust iets anders met je tijd !” Dat concludeerde Leslie Piggott in haar baanbrekende onderzoek naar Engels in de onderbouw. Wij praten met Leslie, docent Manon Appelmelk en leerling Jurre over de zin en onzin van grammatica-instructie in de onderbouw. Een gesprek dat een hoop stof doet opwaaien.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Levende Talen Magazine, 105 (special), 40-43.

Piggott, L. (2019)

(Doctoral dissertation, Netherlands Graduate School of Linguistics).

Piggott, L. (2020)

Levende Talen Magazine, 107 (3), 30-34.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

5

Alle handjes de lucht in!

Marrit en Eline praten met onderzoeker Audrey Rousse Malpat, docent Margriet van de Meer en leerling Julian de Boer uitvoerig over de AIM-methode. Deze methode is komen overwaaien uit Canada en heeft als doel leerlingen vanaf dag 1 alleen maar Frans te laten horen én spreken. En met succes! Met de besproken inzichten kunnen ook docenten van andere vreemde talen hun voordeel doen.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Rousse-Malpat, A., Verspoor, M., & Visser, S. (2012)

Levende Talen Tijdschrift, 13(3), 3-14.

Rousse-Malpat, A., Steinkrauss, R., Wieling, M., & Verspoor, M. (2019)

Levende Talen Tijdschrift, 20(2), 16-26.

Rousse-Malpat, A. (2019)

Unpublished PhD dissertation. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Netherlands.

Dönszelmann, S. (2008)

Levende Talen Magazine, 95(7), 19-21.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN