TAAL gewoon doen! is dé podcast voor nieuwsgierige docenten moderne vreemde talen. In deze podcast gaan Marrit en Eline op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor de lespraktijk. In elke aflevering bespreken ze een taaldidactisch idee vanuit het perspectief van de docent, de leerling en de onderzoeker. Na het beluisteren van de aflevering heb je weer volop ideeën voor de MVT-les!

PODCAST

1

Audio- video- en tekstchat gebruiken in de vreemde taalles

In deze aflevering bespreken Marrit en Eline hoe je leerlingen via audio-, video-, en tekstchat verleidt tot het communiceren in de vreemde taal. Samen met Paul Halma, docent Duits, en de leerlingen Dirkje en Reyer bekijken ze hoe online communicatie spreekplezier verhoogt, spreekangst verlaagt en op die manier bijdraagt aan een betere spreekvaardigheid. Het materiaal van het project doeltaal digitaal is te vinden op taalwijs.nu/doeltaal-digitaal/

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

van de Guchte, M., Halma, P., van Batenburg, E., & van Weijen, D. (2021).
Doeltaal digitaal: Learning by doing! Levende Talen Magazine.


van de Guchte, M. (2020).
ICT: Niet alleen voor de leuk.
In S. Dönzelmann, C. van Beuningen, A. Kaal, & R. de Graaff (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud (pp. 127-138). 

De website DOELTAAL DIGITAAL

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

Film the story
Geef een cadeau
Holiday
The Perfect Robbery

2

Grammatica leren door te communiceren

Samen met hoogleraar Europese talen en culturen Marije Michel, docenten Engels en Duits, Katja en Moira, en leerling Merijn verkennen we in deze aflevering verschillende manieren om de aandacht van leerlingen op grammaticale vormen te richten tijdens communicatie in de doeltaal.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING


van de Guchte, M. (2015)
Focus on Form in task-based language teaching.


Doughty, (2001)
Cognitive underpinnings of focus on form.
In P. Robinson (Ed.), 
Cognition and second language instruction 
(pp. 206–257). New York: Cambridge University Press.


Ellis, R. (2016)
Focus on form: A critical review.
Language Teaching Research, 20.


Ellis, Rod & Basturkmen, Helen & Loewen, Shawn. (2002)
Doing Focus-on-Form.
System, 30, 419-432.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

Mein Leben
Piratage Informatique
Überraschung
A summer job!

3

De doeltaal in de klas: hoe lukt het wel?

De doeltaal gebruiken in de klas: hartstikke belangrijk maar beslist niet eenvoudig. Hoe zorg je dat het wél lukt? Wij praten hierover met docent Duits Paul Goossen en opleider/onderzoeker Sebastiaan Dönszelmann.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Gesprek met docent Duits Paul Goosen over doeltaal als voertaal
Goossen, P. (2002)

Doeltaal = voertaal. Maar hoe dan?
Levende Talen Magazine, 3,
8-12.

Kaal, A. , Dönszelmann, S. , Beishuizen, J. & de Graaff, R. (2019)
Doeltaal-Leertaal: De invloed van een concrete doeltaal-didactiek op vaardigheidsprestaties in de reguliere mvt-les.
Levende Talen Tijdschrift,
20(4), 3-13

Dönszelmann, S. (2020).
Doeltaal-Leertaal: Taal om van te leren.
In Dönszelmann, S., Van Beuningen, C., Kaal, A., & De Graaff, R. (red.)
Handboek vreemdetalendidactiek: vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud.
Uitgeverij Coutinho, pp. 71-85. nl | Handboek vreemde talen didactiek | 9789046907641 | Uitgeverij Coutinho

Dönszelmann, S. (2018)
Doeltaal Leertaal: Over bibberen aan de rand van het taalbad en docenten-taalbewustzijn.
Levende Talen Magazine, 105, Special Issue, 36-39.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN

Yoga

4

De zin en onzin van grammatica-instructie

“Scheur die grammatica maar uit je boek en doe gerust iets anders met je tijd !” Dat concludeerde Leslie Piggott in haar baanbrekende onderzoek naar Engels in de onderbouw. Wij praten met Leslie, docent Manon Appelmelk en leerling Jurre over de zin en onzin van grammatica-instructie in de onderbouw. Een gesprek dat een hoop stof doet opwaaien.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

Piggott, L. (2018))

Grammatica-instructie? Kan wel, hoeft niet.
Levende Talen Magazine, 105 (special),
40-43.


Piggott, L. (2019)
First meaning then form 
(Doctoral dissertation, Netherlands Graduate School of Linguistics). 


Piggott, L. (2020)
Grammatica-instructie voor beginners:
Waar is dat goed voor?
Levende Talen Magazine107 (3), 30-34.