TAAL gewoon doen! is dé podcast voor nieuwsgierige docenten moderne vreemde talen. In deze podcast gaan Marrit en Eline op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor de lespraktijk. In elke aflevering bespreken ze een taaldidactisch idee vanuit het perspectief van de docent, de leerling en de onderzoeker. Na het beluisteren van de aflevering heb je weer volop ideeën voor de MVT-les!

PODCAST

2

Grammatica leren door te communiceren

Samen met hoogleraar Europese talen en culturen Marije Michel, docenten Engels en Duits, Katja en Moira, en leerling Merijn verkennen we in deze aflevering verschillende manieren om de aandacht van leerlingen op grammaticale vormen te richten tijdens communicatie in de doeltaal.

ACHTERGROND INFO BEHOREND BIJ DEZE AFLEVERING

van de Guchte, M. (2015)

Doughty, (2001) Cognitive underpinnings of focus on form. In P. Robinson (Ed.),

(pp. 206–257). New York: Cambridge University Press.

Ellis, R. (2016)

Language Teaching Research, 20

Ellis, Rod & Basturkmen, Helen & Loewen, Shawn. (2002)

System, 30, 419-432.

DOWNLOAD HIER DE TAALTAKEN DIE JE DIRECT IN DE KLAS KUNT GEBRUIKEN