De website Doeltaal Digitaal

Doeltaal Digitaal is een driejarig NRO-project dat is opgezet om het doeltaalgebruik tussen leerlingen te bevorderen. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich in digitale omgevingen gemakkelijker in de doeltaal uiten, omdat de gesprekken in kleine groepjes plaatsvinden en de docent niet meteen heel dicht bij hun aanwezig is. Dit zorgt voor meer ontspannenheid, waardoor leerlingen eerder bereid zijn om met de doeltaal te experimenteren.
Vond je deze publicatie interessant? Deel hem via social media.