Film the story

Ga naar de podcast >>

INTRODUCTIE Leerlingen voeren via een online platform (Google Classroom, Meet, Skype) de communicatieve taaltaak ‘Film the Story’ uit. De online uitvoering van de taak kan zowel via de audio-chat, video-chat als geschreven chat plaatsvinden. De taak is als volgt: Leerlingen bedenken in 2-tallen een script voor de verfilming van een sprookje. Leerlingen ontvangen hun eigen rolkaartje met daarop de informatie die ze met elkaar moeten uitwisselen. Er moet dus flink met elkaar gecommuniceerd worden in de doeltaal om samen tot een filmscript te komen. Omdat de opdracht online plaatsvindt, kunnen leerlingen deze opdracht vanuit huis maken.. DOELEN Het communicatieve doel van de opdracht is dat leerlingen een script voor de verfilming van een sprookje bedenken. De taaldoelen zijn:
  • Leerlingen kunnen discussiëren en onderhandelen over verschillende aspecten die in een filmscript aan bod komen.
  • Leerlingen uiten hun mening omtrent de setting, de acteurs en het plot en kunnen deze mening onderbouwen met argumenten.