Holiday

Ga naar de podcast >>

INTRODUCTIE

In deze taak maken leerlingen in tweetallen een plan voor een vakantie waar ze hun beide families een plezier mee zullen doen. Het idee achter de taak is dat leerlingen zoveel mogelijk verleid worden om met elkaar in gesprek te gaan in de doeltaal. De taak is ontworpen voor leerlingen uit 1 havo/vwo (A1+/A2 niveau). In het oorspronkelijke ontwerp voeren leerlingen de taak uit via tekst-chat. Deze kan echter ook goed uitgevoerd worden via audio- of video-chat, of face-to-face.

DOELEN

Het communicatieve doel van de opdracht is dat leerlingen samen een plan bedenken voor een vakantie waar ze hun beide families een plezier mee zullen doen. Hiervoor moeten zijn

  • de wensen van hun familieleden inventariseren
  • ieders wensen uitwisselen en besproken met een klasgenoot
  •  het met elkaar eens worden over locatie, transport, accommodatie en activiteiten
  • hun familie een schriftelijke uitnodiging sturen,

Taaldoelen:

Leerlingen maken hierbij gebruik van woordenschat passend bij het thema ‘holidays’ (bv. location, accommodation, travel by plane, etc). NB het juiste gebruik van deze woorden is geen hoofdoel, maar ondersteunt de taakuitvoer.