Mein Leben online

Ga naar de podcast >>

INTRODUCTIE De opdracht Mein Leben online lokt het gebruik van bijzinnen uit waardoor leerlingen kunnen oefenen met de woordvolgorde in het Duits terwijl ze betekenisvol met elkaar aan het communiceren zijn over hun leven online.  Leerlingen voeren de taak in 2-tallen via geschreven chat uit.  DOELEN Communicatief doel: leerlingen weten van elkaar hoe hun online leven eruit ziet. Taaldoelen:
  • vocabulaire rondom tijd, online communicatie en sociale media
  • vragen stellen
  • de juiste woordvolgorde in Duitse bijzinnen en zinnen met een zu-constructie.