The perfect robbery

Ga naar de podcast >>

INTRODUCTIE Deze taak is gemaakt voor 3 vmbo-bk en sluit aan op het hoofdstuk Law & Order van Stepping Stones. Het idee achter de taak is dat leerlingen zoveel mogelijk verleid worden om met elkaar in gesprek te gaan in de doeltaal. Dit doen we onder andere door leerlingen allebei een eigen rolkaart te geven, maar ook door er een beetje een rebelse taak van te maken: ze moeten een plan maken waarmee ze hun juf of meester gaan bestelen. Deze taak kan online uitgevoerd worden via audio- of video-chat, maar natuurlijk ook face-to-face. Deze taak leent zich minder goed voor tekst-chat. DOELEN Het communicatieve doel van de opdracht is dat leerlingen samen een plan voor een ‘perfect robbery’ maken, waarin zij • bedenken hoe zij de sleutels en toetsen gaan pikken zonder gezien te worden • een goed alibi bedenken • iemand anders verdacht maken