WIE ZIJN WIJ


TAAL, GEWOON DOEN!

Marrit van de Guchte en Eline van Batenburg maken de podcast Taal, gewoon doen! Zij zijn allebei taaldocent, docentopleider én onderzoeker op het gebied van moderne vreemdetalenonderwijs.

Wie zijn wij?

Marrit en Eline vinden elkaar volledig in hun passie en inzet voor het vreemde talenonderwijs. Vanaf 2018 bundelen zij hun krachten, waarbij hun missie is om in alles wat zij als docent, opleider en onderzoeker doen, bij te dragen aan het nóg leuker en beter maken van het talenonderwijs in Nederland. Zij onderzoeken de toepasbaarheid van bestaande en nieuwe ideeën over taalonderwijs, maken wetenschappelijk onderzoek écht toegankelijk voor docenten en studenten en ontwikkelen samen met docenten en studenten nieuwe lesideeën.

Het begeleiden van en samenwerken met (toekomstig) docenten en onderzoekers is voor hen een kernactiviteit.

ELINE VAN BATENBURG

Eline werkt als onderzoeker en opleider Engels aan de Hogeschool van Amsterdam. Hier geeft zij les in taalverwervingstheorie, taal- en literatuurdidactiek en begeleidt zij bachelor-studenten bij het uitvoeren van educatief ontwerponderzoek. Naast onderzoek naar effectief taalonderwijs in het vo, voert zij momenteel onderzoek uit naar meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo.

Daarnaast werkt Eline voor Stichting Nuffic, voor wie zij visitaties uitvoert in tweetalig vo- en mbo-scholen.

 

MARRIT VAN DE GUCHTE

Marrit werkt als onderzoeker en vakdidactica Duits aan de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO) en de Research Institute of Child Development and Education. Zij geeft onderwijs in de didactiek van de moderne vreemde talen en begeleidt studenten bij het uitvoeren van educatief ontwerponderzoek. Marrit doet onderzoek naar effectief taalonderwijs en richt zich met name op taakgericht taalonderwijs, de inzet van ICT in het MVT-onderwijs en communicatief grammaticaonderwijs. Daarnaast begeleidt ze docenten die onderzoek doen op hun eigen school en is ze redacteur voor Levende Talen Tijdschrift.

Op dit moment werken Marrit en Eline intensief samen met Daphne van Weijen (onderzoeker en opleider UvA) en Paul Halma (docent GSF, opleider HvA). Zij maken deel uit van de door Paul geleide professionele leergemeenschap die ten grondslag ligt aan het onderzoeksproject Doeltaal Digitaal. Dit project richt zich op het ontwerpen en inzetten van digitale taaltaken, en heeft tot doel om leerlingen te verleiden tot kletsen in de doeltaal.

De uitkomsten van het Doeltaal Digitaal project hebben, zeker in Corona-tijd, al hun weg naar vele (virtuele) klaslokalen gevonden. Marrit en Eline vertellen hierover in de eerste afleveringen  van de podcast Taal, gewoon doen! Daarnaast schreven Paul, Marrit, Eline en Daphne samen een artikel in de maart-editie van Levende Talen Magazine. 

DAPHNE VAN WEIJEN

Daphne is als universitair docent werkzaam bij de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zij speelt een actieve rol in de Werkplaats Onderwijsonderzoek VO-MBO, waarin zij docenten op vo- en mbo-scholen begeleidt bij het uitvoeren van onderzoek op hun eigen school over thema’s als metacognitie, zelfsturing en kansengelijkheid. Naast Doeltaal Digitaal doet Daphne onderzoek naar schrijfdidactiek in zowel PO als VO en begeleidt zij promovendi die onderzoek doen naar Synthese Schrijven binnen de vakken Nederlands en Wetenschapsoriëntatie (WON), Schrijfonderwijs in Chili en Creatief schrijven. Ook is ze redacteur voor Levende Talen Tijdschrift.   

Paul Halma
PAUL HALMA

Paul is docent Duits op het Roland Holst College in Hilversum en daarnaast lerarenopleider Duits aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij geeft hier les in o.a. de didactiek van het communicatief taalonderwijs en de didactiek van taaltaken. In het onderzoeksproject Doeltaal digitaal leidt hij de professionele leergemeenschappen die betrokken zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van interventies met digitale communicatieve taaltaken in de klas.